• Pieci vilki vilku vilka

  Pieci vilki vilku vilka
  Pa slidenu ledutiņu;
  Div’ bij kalti, trīs nekalti,
  Visi pieci pārtecēja.

 • Tec, upīte, upītē

  Tec, upīte, upītē,
  Steidzies ātri jūriņā;
  Jūriņā dziļš ūdens,
  Tur tev viegli nolīgot.

 • Mārtiņam pilns stallītis

  Mārtiņam pilns stallītis
  Sirmu, bēru kumeliņu;
  Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl’,
  Dod man vienu ceļa zirgu.

 • Putniņš sēd zariņā

  Putniņš sēd zariņā,
  Zara kanna rociņā.
  Šogad laba vasariņa
  Par visām vasarām.

 • Saule pina vainadziņu

  Saule pina vainadziņu,
  Ozolā sēdēdama;
  Pin, saulīte, dod man vienu,
  Man jāiet tautiņās!