• Stādīju liepiņu

  Stādīju liepiņu
  Plāniņa vidū,
  Lai mana pādīte
  Kā liepa auga.

 • Lauz, meitiņa, ko lauzdama

  Lauz, meitiņa, ko lauzdama,
  Nelauz bērza galotnīti:
  Bērziņam daudz zariņu,
  Visi raud galotnītes.

 • Velc, bāliņ, trejus svārkus

  Velc, bāliņ, trejus svārkus,
  Tev trejadas audejiņas:
  Auž māmiņa, auž līgava,
  Auž bitite ozolā.

 • Ūsiņam gaili kāvu

  Ūsiņam gaili kāvu
  Dzeltenām kājiņām,
  Lai manam kumeļam
  Palīdzēja dubļu brist.

 • Ūsiņam gaili kāvu

  Ūsiņam gaili kāvu
  Pašā svētku rītiņā;
  Lai tas man zirgus gana
  Šo garo vasariņu.